Sıkça Sorulan Sorular

Sorun Izgara sallama kolu hareket etmiyor
Sebebi Izgaranın arasına kömür veya sert bir parça sıkışmış
Çözümü Izgarayı kontrol edin
Sorun Kazanda ve bacada sık kurum ve ziftlenme oluyor
Sebebi Kalitesiz yakıt Düşük sıcaklıkta yakma Yanma havası yetersiz Baca çekişi yetersiz
Çözümü Yakıtı değiştiriniz Sıcaklığı yükseltin Kazan mahal’inin havalandırılmasını kontrol edin Baca çekişini arttırın

Sorun Kazan yanmasına rağmen istenilen sıcaklığa yükselmiyor ve yakıt sarfiyatı fazla
Sebebi Kalitesiz kömür Bacada aşırı çekiş var
Çözümü Yakıtı değiştiriniz Baca çekişini direnç oluşturarak düşürünüz

Sorun Kazan uyku modunda iken vebaca klapesi açılırken gaz sıkışması oluyor
Sebebi Alev kırıcı dilimlerin araları ve baca klapesinin etrafı kurum dolmuş Baca klapesi fazla kapanıyor
Çözümü Kazanın kurum temizliğinin yapılması gerekiyor. Baca klapesi kapalı pozisyondayken az bir miktar açılacak

Sorun Kazan termostat değerine geldiğinde sıcaklık sabit kalmıyor, yükseliyor
Sebebi Termostat arızalanmış ve bu yüzden servo motor devreye giremiyor Bacada aşırı çekiş var
Çözümü Termostat değiştirilecek Baca çekişini direnç oluşturarak düşürünüz

Sorun Fan termostat değerine geldiğinde fan durmuyor
Sebebi Termostat arızalanmış
Çözümü Termostat değiştirilecek
Sorun Kazan yanmasına rağmen istenilen sıcaklığa ulaşmıyor ?
Sebebi Kalitesiz kömür Alev kırıcı dilimlerin yüzeylerinde kurum birikmesi var
Çözümü Yakıtı değiştiriniz Kazanın kurum temizliğinin yapılması gerekiyor

Sorun Kazan istenilen sıcaklığa gelmesine rağmen mekan ısınmıyor
Sebebi Tesisatta sorun var.
Çözümü Boru izolasyonlarını, bina yalıtımını ve radyatör miktarını kontrol ediniz.

Sorun Kazanda aşırı dumanlama ve zor yanma oluyor Yakıtı değiştiriniz
Sebebi Kalitesiz yakıt Alev kırıcı dilimlerin araları ve baca klapesinin etrafı kurum dolmuş Servo motor kapalı durumda Yanma havası yetersiz
Çözümü Kazanın kurum temizliğinin yapılması gerekiyor Servo motorun çalıştığını kontrol ediniz Baca çekişi, fan ve mahalin havalandırmasını kontrol ediniz

Sorun Stokerli kazan kontrol panosundaki arıza ikaz lambası (turuncu) yanıyor
Sebebi Redüktör çalışmıyor
Çözümü Helezonu kontrol ediniz. İçerisinde sert bir cisim olabilir. Biraz bekledikten sonra termiğe basınız

Sorun Stokerli kazanın bunkerinden duman sızıyor
Sebebi Alev kırıcı dilimlerin araları veya baca kurum dolmuş
Çözümü Kazanın ve bacanın kurum temizliğinin yapılması gerekiyor

Sorun Stokerli kazanda fan çalışmasına rağmen yanma potasına hava yeterli gelmiyor
Sebebi Yanma potası içerisinde bulunan hava delikleri kömür tozu ile tıkanmış
Çözümü Deliklerin temizlenmesi gerekiyor.

Sorun Bazı peteklerde ısınma problemi var
Sebebi Isınmayan peteklerde hava olabilir Pompa yetersiz olabilir
Çözümü Peteklerin havasını kontrol edin Tecrübeli birine pompa ve tesisatınızı kontrol ettiriniz.